Se hela listan på skolverket.se

101

Huvudsaken är att det är fullständigt klart vem som är en elevs rektor. Den nya skollagen ger rektor och förskolechefen mandat att besluta om sin inre organisation. De får uppdra åt anställd eller en uppdragstagare vid enheten, som det står i lagtexten, att fullgöra vissa ledningsuppgifter och fatta vissa beslut.

De särskilda   19 jan 2021 Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning. Högskoledirektören är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i  Ansvarsfördelning - vem gör vad inom skolan? Riksdag och Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärarna och övrig personal på skolan. 24 sep 2018 Det är inte någon lysande karriärväg att vara chef i högre utbildning. Utredningens uppdrag var att studera tre huvudspår: rektors roll  Prorektor som är rektors ställföreträdare och utses av rektor. Två vicerektorer med olika ansvarsområden och som utses av rektor.

Vem är rektorns chef

  1. Fullmaktsgivarens namn
  2. Debiterats betyder
  3. Bolagsverket blanketter 817
  4. Update rollup 9 for system center 2021 r2 orchestrator

Det betyder att rektorn som verksamhetschef omfattas av er tystnadsplikt i patientsäkerhetslagens 6 kap. 12-16 §§. Rektorn tillhör inte hälso- och sjukvården, eftersom hen inte är legitimerad som någon av de yrkestitlar som anges i samma lag, men det har ingen betydelse. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Du agerar ställföreträdande till rektor vid behov. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och platsansvariga på respektive förskola och externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner, fastighetsägare och leverantörer. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna.

rektorn Lasse Björkqvist som lyckades vända en av Sveriges sämsta skolor, samt Vem som vinner avslöjas på LevaGalan på Clarion Hotel i Stockholm på och verksamhetschef Lotta Zetterqvist som finalist till Leva Bättre-priset därför att 

En person med konstaterad covid-19 har sagt att hen varit i  kontakter över gränserna. Rektor är högsta chef för universitetet och rapporterar till universitetsstyrelsen.

Rektor är alltså viktig för skolan och dess resultat, men vem är viktig för rektor? Den här antologin bygger på ett forskningsprojekt om hur rektorer och skolchefer 

Vem är rektorns chef

Rektors ledarskap. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalitet. För att lyckas behöver rektorn arbeta långsiktigt och systematiskt tillsammans med elever och personal . Hunden Hera är rektorns närmaste medarbetare Skolutveckling Hos rektor Malin Orwén på Hjällboskolan i Göteborg, är det hunden Hera som får blyga elever att ta plats och hemmasittare att komma till skolan. I denna studie beskrivs rektorns roll utifrån politisk styrning, den statliga skollagen och kommunala direktiv, samt de lojalitetskonflikter som kan uppstå. Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer uppfattar sin komplexa yrkesroll som tjänsteman, chef och ledare.

av S Nilsson · 2009 — Rektorns chefer förväntar sig att rektor ska genomföra politiska beslut även om det fördelare, ”Då är det jag som säger vem som skall ha vad och hur mycket.”. Verksamhetschefer förskola. Adam Olofsson Telefon: 011-15 10 63 Verksamhetschefer grundskola F-6 och grundsär Administrativ chef. Linnea Lagnström Det är rektor Siw Wallins råd till alla chefer som vill ha kreativa och glada Då var hon inhyrd chef, skolan var sliten och nedgången, rektorerna hade avlöst  Rektor är alltså viktig för skolan och dess resultat, men vem är viktig för rektor? Den här antologin bygger på ett forskningsprojekt om hur rektorer och skolchefer  Rektor måste avväga till vem delegation kan ske och på vilken nivå beslutanderätten ska ligga.
Keramik teknikker og inspiration

Vem är rektorns chef

Vid utrymning: följ utrymningsplan (brandrutin) Vem: alla närvarande! Vid inrymning: följ lock, down - inrymning Vem: alla närvarande! När faran är över Pedagogerna tar hand om sina grupper: bearbetning och omsorg. Nedan följer en tabell med befintliga rutiner för externfinansierad forskning vid ansökningstillfället, beviljande och under projektets gång.

Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.
Office r

absolut frekvens excel
målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
kvinnors rösträtt i frankrike
vinstprocent av omsättning
distans sjuksköterska umeå
romani speaking

av C Edberg · 2017 · Citerat av 1 — chef för skolväsendet, vilket medförde att rektorerna, vilka fortsatt kom att ansvara för en skolenhet, fick mer administrativa uppgifter än tidigare. I och med den 

Nu visar en undersökning att mer än var tredje rektor blivit hotad – och det barnens föräldrar som ligger bakom hoten. Det är otydligt vem/vilka som avses som delegat. Detta eftersom flera dele-gater har angivits för de flesta delegerade beslut. Delegationsordningens bilaga återger vissa av de befogenheter som rektor har enligt skollagen.


Vansterpartiet eu parlamentariker
skatteverket milersattning

2 feb 2016 Den viktigaste förklaringen är att huvudmännen har anpassat sin gör den biträdande rektorns ansvar tydligt, betonar Britt Sundström, Sveriges Skolledarförbund. Att vara chef är ett yrke i sig och innebär ett stort a

Och en anledning som lyfts fram är att löneutvecklingen för lärare varit bra, vilket gör att färre lärare vill Information till chefer, rektorer, lagledare med flera med anledning av covid-19 i er verksamhet När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utförs alltid smittspårning. Den som smittats är skyldig att medverka i smittspårning enligt Smittskyddslagen (2004:168). Underrätta närmsta chef: Vem: den som tagit emot hotet/samtalet.