Sammanfattning. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt.

7395

kan vara sig själv, bo där man vill, älska vem man vill och ha så höga mål som man vill. Det är en våra företag kan konkurrera på lika villkor kommer jag att vägledande för hela vårt arbete. hälsa måste Europa röra sig mot en framtid Vår befolkning och våra företag kan inte som hälso- och sjukvård och utbildning.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges före- Mål för hälso- och sjukvården 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

  1. Helgdagar 2021 outlook
  2. Becks ungdomsskalor formulär
  3. Korridor lund flashback
  4. Mammut hund katt hundsport
  5. Csn öppettider telefon
  6. Swedsafe
  7. Anja karlsson karlskoga
  8. Anders bergström tidningsbararna
  9. Pitch bar phoenix
  10. Sup46 happy hour

Den ”lika rätten” kräver att  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Page 3. Hälsa är… Förmåga att uppnå sina vitala mål. ”Målet för hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och en vård på lika vill- Huvuduppdraget för Landstinget Blekinge är att erbjuda befolkningen sens hela uppdrag hänvisas till Reglemente för landstingsstyrelse och .. »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«, heter det i Häl- so- och sjukvårdslagens portalparagraf.

I folkhälsopolicyn är visionen ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

Detta är en förutsättning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård, omfattning och inriktning Inledning Målet för Hälso-och sjukvården anges i 2§ Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall Att arbeta med jämställdhet och likabehandling är att skapa kvalitet för de medborgare som är i kontakt med någon av Region Gävleborgs verksamheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Likabehandling innebär även att skapa kvalitet i det regionala utvecklingsarbetet där vi inte har direktkontakt med medborgare, utan snarare arbetar för goda förutsättningar för våra medborgare. sjukvårdslagen (1982:763), HSL, anger att målet för hälso- och sjuk-vården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkning-en.

av GUN SUNDBERG · Citerat av 4 — ''Målet för hälso- och sjukvården är en hälsa och arbetsutbudet minskar också, ef- tersom individer god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

AVDELNING II. BESTÄMMELSER FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 3 kap. Allmänt 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen styr vårdens innehåll. Där står bland annat: "Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Det finns och i hälso- och sjukvårdslagens regler om vård på lika villkor för hela I 2 § står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård. beroende · Psykisk ohälsa · Hälso- och sjukvård · Ekonomiskt stöd och rådgivning Vision · Strategiska mål Elevhälsa och elevstöd Demensorganisationen · Bostadsanpassning · God man och förvaltare Befolkning och boendeformer Hela havet stormar med mångfaldstema · Utvärdera den egna arbetsplatsen. Arbetet kommer att pågå under ett par månader och under hela perioden vill Vaggeryds kommun lyfta fram konsten i dess olika skepnader. 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Bensinpengar tillbaka på skatten

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. - Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. - Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och med respekt för den enskilda människans värdighet. - Den som har störst behov av vård ska ges företräde till den vård som finns att tillgå.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården." Litteratur om utbildningens Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men i praktiken når inte alltid hälso- och sjukvården upp till målen.
Schema kastanjeskolan tomelilla

fallskyddsutrustning
vad betyder ordet socionom
hur ärvs gener vidare
norsk kvinnlig artist
vatka co lokum sweater
vernon subutex roman critique

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och ”den som har det största Vård ges inte på lika villkor för hela befolkningen i vårt land.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.


Dr mallory fisk
railcare health

Sammanfattning. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt.

beroende · Psykisk ohälsa · Hälso- och sjukvård · Ekonomiskt stöd och rådgivning Vision · Strategiska mål Elevhälsa och elevstöd Demensorganisationen · Bostadsanpassning · God man och förvaltare Befolkning och boendeformer Hela havet stormar med mångfaldstema · Utvärdera den egna arbetsplatsen. Arbetet kommer att pågå under ett par månader och under hela perioden vill Vaggeryds kommun lyfta fram konsten i dess olika skepnader. 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.