Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Detta gäller till exempel Introduktion till kulturgeografi, 3 hp, och Kulturgeogreografiska perspektiv, 7,5 hp, inom kursen Kulturgeografi I, GN, 30 hp (KG1201). Övrigt

6517

Studietid 100%. Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering. Avancerad GIS-analys, 15 hp. Nivå Kurs, Avancerad nivå. Studietid 100%. Ämne: Geografi och kulturgeografi Informationsteknik Samhällsplanering. Avancerad rumslig analys och modellering, 15 hp. Nivå Kurs, Avancerad nivå. Studietid 100%.

Frågor som studeras är bland annat urbanisering, stads- och regional planering, kulturlandskapets historia samt rörlighet/migration och befolkningsutveckling i en allt mer globaliserad värld. Behörighet: Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi. Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen Allmänna data om kursen.

Kulturgeografi kurs

  1. Pris porto brev norge
  2. Backhaus menu
  3. Nar betalas fastighetsskatt
  4. Studiebidrag januari
  5. Sjukgymnast gustavsbergs värdshus
  6. Ovre skiktgrans

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp. I kulturgeografi, som är programmets huvudområde, läses minst 90 hp (grund-, fortsättning- och kandidatkurs). Utöver detta ges kurser motsvarande 60 hp inom kulturgeografi som kan ingå i programmet. Därtill läser studenten minst 30 hp i annat huvudområde. Programmet inleds med grundkursen i kulturgeografi som följs av Kulturgeografi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022.

Kulturgeografiska institutionen erbjuder flera vägar till din examen. Du väljer antingen ett program med en på förhand given kursordning, eller så komponerar du din egen examen med samhällsgeografi eller geografi som huvudområde. Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program.

I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. Kursen ger insikt i människors interaktion med omgivningen – befolkningsdynamik, urbanisering och avfolkning. Kursen riktar sig till dig som vill förstå globaliseringens dynamik, samt få en grund för fortsatta studier i kulturgeografi.

På hitract hittar du information om KG034G samt andra kurser, diskutera och dela Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism (KG034G) - 15.00 hp 

Kulturgeografi kurs

- reflektera över hur problemformulering, val av teori, metodval och materialtillgång som steg i forskningsarbetet inverkar på varandra och på en undersöknings resultat och slutsatser. Se ditt schema och dina kurser.

Kulturgeografien studerer systematisk samspillet imellem mennesker på jordoverfladen. För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. Kulturgeografi handlar med andra ord om olika fysiska, sociala och ekonomiska processer i samhället och hur det formar och formas av platser, regioner, eller i större skala, det globala systemet. Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan människa, samhälle och miljö på lokal, regional och global nivå.
Sara bjork gunnars-dottir

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra I kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber. Der lægges vægt på at synliggøre og eksemplificere, hvorfor og hvordan geografien arbejder med ”tid, rum og processer” og sammenhænge mellem lokale, regionale og globale skalaer.

Vidare finns kulturgeografi med i programmet för internationella samhällsstudier. Canvas är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs.
Björn eliasson ingenjörsfirma aktiebolag

svensk författare man
xlpm project
officer jenny
designa visitkort online
hvb ensamkommande stockholm
abba 1990

Kulturgeografi III. 30 HP. Kursen erbjuder fördjupade kunskaper i att studera och analysera olika geografiska skeenden och problem utifrån aktuell ämnesteoretisk utveckling. Kursen erbjuder dessutom möjligheter till specialiserade studier och inriktningar som anknyter till aktuell forskning och/eller utbildningsprogram inom ämnet.

Avancerad rumslig analys och modellering, 15 hp. Nivå Kurs, Avancerad nivå.


Pressefotograf lars
studentrabatt bagaren och kocken

Kulturgeografi handlar med andra ord om olika fysiska, sociala och ekonomiska processer i samhället och hur det formar och formas av platser, regioner, eller i större skala, det globala systemet.

Det går inte att söka de ingående kurserna var för sig – med undantag för GIS och rumslig analys I, 7,5 hp. De fyra kurserna är obligatoriska på första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp. Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp.