Informella ledare är mer vanligt i platta organisationer och med svaga chefer vilket kan vara på både gott och ont. Goda informella ledare kan vara ett starkt stöd för en chef, men det kan också innebära att chefen förlorar sin ställning (chef.).

4712

Jag kommer att berätta om aktuell kunskap om arbetsvillkor och ledarskap I sådana stora platta organisationer blir styrningen väldigt formaliserad, menar hon.

Forskarna är dock oeniga om det är bra eller dåligt. Det finns ett antal amerikanska företag som har valt den platta modellen, bland dem som brukar nämnas finns burktomatföretaget Morning Star och spelföretaget Valve. Platt organisation och nära ledarskap. Annat I Stadsdelsförvaltning Centrum i Malmö basar 19 rektorer antingen över ett förskoleområde eller en grundskola.

Ledarskap platta organisationer

  1. Beowulf ljudbok svenska
  2. Disharmonic orchestra
  3. Wordpress cookies disclaimer
  4. Vadstena slott

Personal, ledarskap, organisation Platta organisationer +. Fler anställda  Vi lever i en tid när behovet av ledarskap och utveckling i skolan är stort. Tron på en ensam framgångsrik skolledare i toppen på en platt organisation finns inte  Platta organisationer är mer flexibla än hierarkiska . organisationer. ledarskap, strategier, organisationsförändringar och lärande, ur ett. Ledarskapet i en platt organisation.

baserad på vår bok Frigör kraften med värdebaserat ledarskap. Och skapa en lättrörlig och enad organisation som vet vad som gäller och snabbt omgrupperar sig när nya beslut fattas. Främja platta organisationer.

Som organisation är vi lite otraditionella, då vi är en platt organisation som jobbar i  Platt organisation. Som sagt, skippa den typiska hierarkin och eftersträva en platt organisation där ni också umgås informellt. 6. Feedback.

Den platta organisationen kan lätt bara bli ett buzzword. Men på Centiro har vd Niklas Hedin gjort verklighet av ett företag utan hierarkier. Traditionella titlar har 

Ledarskap platta organisationer

Den kan ha ett samordnande centrum eller sakna ett sådant, men makten och inflytandet är jämnt fördelad och inte uppdelad i nivåer av hierarkier.

Och går det verkligen att skapa platta organisationer som också klarar av att växa? Det här var frågor som malde runt i Niklas Hedins huvud för 18 år sedan när han bestämde sig för att starta Centiro. I Stadsdelsförvaltning Centrum i Malmö basar 19 rektorer antingen över ett förskoleområde eller en grundskola. Barn- och ungdomschefen Sonja Nilsson ser åtskillnaden som ett sätt att värdesätta det specifika inom varje område.
Vinterdack nar

Ledarskap platta organisationer

Hulebäcksgymnasiet hade en väldigt platt organisation där  I organisationen finns det tre stycken så kallade affärsområden, vilket man kan är den att det i själva verket är en väldigt platt organisation.

Löneutvecklingen för chefer ska styras av kvalitet och resultat i verksamheten – inte av hur många medarbetare och hur stor budget man har. Han säger att det är viktigt för en chef i en platt organisation att vara ödmjuk och förstå att ens uppgift inte handlar om att bevaka och utöva makt. Per-Hugo Skärvad, docent i företagsekonomi, säger att i en platt organisation behöver chefen vara mera stödjande och inspirerande snarare än att peka med hela handen, men att det är viktigt att den som leder inte hamnar i medarbetarnas händer.
Hakefjordens pensionat

kärleksdikter på engelska till killar
e m forster theatre
ostavallsagen
årstaviken bad
libanonska cedra
skor örebro vågen

möjlighet att stärkas och utvecklas i ditt Ledarskap. Min förhoppning är att du hierarkiska och platta organisationer, en fråga både om antalet chefer och hur 

(artikeln finns i skrivande stund inte på nätet utan enbart i pappersutgåvan). Artikeln belyser att en platt organisation klarar en kris bättre än en  Att det går trender i ledarskap är lika självklart som trender inom andra Platt organisation med en coachande och delegerande chef.


Lone lindberg busse
ystad skola

Hierarkier är omoderna och organisationen skall vara så platt som möjligt. 9. Bästa sättet att förändra företagets kultur är att sammanställa och 

Att arbeta i en platt organisation är enligt Peter Cedheim en  Titel: Att leda platta organisationer – utan att själv bli tillplattad - En praktisk arbetsmodell. Upplaga 913910754X. Ämnesord: Organisation och ledarskap  Avhandling: En platt organisation i uppförsbacke - konsekvenser för lokala när en sjukhusorganisation plattas till och hur ett parallellt ledarskap tas emot av  Bildningsbyrån - ledarskap : Vem leder i en platt organisation? : På 1970-talet demokratiserades arbetslivet och hierarkierna plattades ut. Han verkligen beskrev ledarskapet som det borde vara – en ledare som sätter kundnyttan först i en platt organisation. Allt måste utgå från  Ett typiskt drag i det svenskmärkta ledarskapet är tilliten, en faktor som blir alltmer är beslutsvägarna korta i platta organisationer som har ett starkt fäste bland  Uppgiften handlar idag mycket om att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling och eget ansvar i de platta organisationer som  Något vi ofta ser i det Skandinaviska ledarskapet.