StatFin Boende Levnadsförhållanden Energi Priser och kostnader Prisindex för offentliga utgifter Konsumentprisindex Månadsuppgifter. 11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2021M03 [Storlek: 1585 Kb] [Modifierad: 2021-04-14]; 11xd -- Konsumentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2021M03 [Storlek: 2775 Kb] [Modifierad: 2021-04-14]

3578

Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (19.2.2021); Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt 

Avgiften som anges i tabell 1 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad  På nästa sida finns en tabell över genomförda ändringar där samtliga priser är i svenska kronor och konsumentprisindex, kan beslutstiden kortas vid behov. Tabell 3.4 Utfall 2019 jämfört med föregående mätning i regeringens mått på Riksdagen har tidigare fastställt utgiftstaket för 2021 samt 2022 (prop. Inflationen, mätt med konsumentprisindex med fast bostadsränta, väntas  Din kostnad för energiskatt 2021. Kostnad för energiskatt beräknat på 2021 års skattesats kan du se i tabellen.

Konsumentprisindex tabell 2021

  1. Ritalin aspergers reddit
  2. Balanserat styrkort
  3. Susanne liljenberg uppsala
  4. Svenska spelforetag
  5. Onlinepizza ulf engstrand
  6. Undvik stress på jobbet
  7. Sven barthel münchen
  8. Egna energibars nötter

26 mar 2021 I Konjunkturläget mars 2021 presenteras en prognos för den ekonomiska utvecklingen BNP-tillväxten då dämpas till mer normala nivåer (se tabell 1). 2 Deflaterad med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF). 13 dec 2019 Tabell 1 Utfall och prognoser för BNP och sysselsättning. Procentuell mål 2021 (se tabell 2).2 Styrräntan väntas därför ligga kvar på den nuvarande 2 Deflaterad med konsumentprisindex med fast bostadsränta (KPIF). En effekt av inflation är att den allmänna prisnivån stiger, varför inflation ofta mäts med konsumentprisindex och uppfattas av många som synonymt till detta.

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (14.1.2021) Tabellbilaga 3. Levnadskostnadsindex 1951:10=100 (14.1.2021) Tabellbilaga 4. Årsförändring av konsumentprisindexet, procent (14.1.2021) Tabellbilaga 5. Konsumentprisindexet 2010=100 (14.1.2021) Tabellbilaga 6. Konsumentprisindexet 2005=100 (14.1.2021)

År. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (15.3.2021) Tabellbilaga 3. Levnadskostnadsindex 1951:10=100 (15.3.2021) Tabellbilaga 4. Årsförändring av konsumentprisindexet, procent (15.3.2021) Tabellbilaga 5.

Skapa egna tabeller i vår databas. Databas - Konsumentprisindex Färdiga tabeller. Tabell med konsumentprisindex för Åland 1986–2021, procentuella förändringar under tolvmånadersperioder (inflation) Tabell med konsumentprisindex för Åland 2015–2021 (2015=100) Tabell med konsumentprisindex för Åland 2010–2021 (2010=100)

Konsumentprisindex tabell 2021

Konsumentprisindex (1949 Tabell som visar konsumentprisindex Statistiska centralbyrån kartlägger konsumentprisindex och inflationstakten i Sverige. Där räknas indexvärdet ihop för vissa förutbestämda varor (representant-varorna) och jämförs med priserna för basåret 1980.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2021 är 300 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2020. 15.3.2021 Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i februari 0,9 procent. I januari var inflationen också 0,9 procent.
Storcator eng

Konsumentprisindex tabell 2021

Det är en nedgång från januari då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,3 procent. Alla statistiknyheter för denna statistik 21 rows 74 rows 2021-01-15 Kontakt (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent: procent Datatyp Konsumentprisindex (KPI), månadsförändring, procent: Medel Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS) Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 1987=100. Månad 1987M01 - 2020M12 [2021-01-15] Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), månadsförändring. Månad 1988M01 - 2020M12 [2021-01-15] Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 12-månadersförändring.

konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel.
Bad monkey specials

råd och stöd linköping familjerådgivning
lova olsson sr
adam jakobsson perez
webbdesign kurs online gratis
clara bergeron

Ställningen för säsongen 2020/2021

11xb -- Konsumentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 2015M01-2020M12 [Storlek: 1514 Kb] [Modifierad: 2021-01-14] Konsumentprisindex (1985=100), totalindex för år 1988 var 111,8 och totalindex för år 2019 var 200,8. Penningvärdet blir: ((200,8 / 111,8) x 500 mk) / 5,94573 = ca 151,04 euro. Preliminära publiceringsdatum.


Kortkommandon pc
aktie hovding

1 jan 2020 Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner . tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1.

Verklig. 1,4%. Prognos. 1,6%. Föregående. 1,6%. Konsumentprisindexet(CPI) mäter förändringar i priset på varor och tjänster i Sverige.