Resultatet är registrerat i Fornminnesregistret (FMIS) som en flatmarksgrav (fornläm-ning Kolbäck 417) och en gårdstomt (fornlämning Kolbäck 418). I båda fallen har lämningarna status som fornlämning eftersom de är äldre än 1850 (tabell 1, figur 2). Geometrin för bytomten/gårdstomten motsvarar den tomt, inom Amsta by, som enligt

4048

Inventering av kulturmiljö har gjorts via den publika sökfunktionen Fornminnesregistret, Fornsök,. (Riksantikvarieämbetet, 2016), där även Sjöfartsverkets 

Startar - app.raa.se Startar.. Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men är i dag digitalt och kallas för Informationssystemet om fornminnen . Det finns 1 670 fornminnen i Sverige som är registrerade i Fornminnesregistret (FMIS Fornsök) som fornborgar.

Fornminnesregistret fornsök

  1. Affiliates pro woocommerce
  2. Intressanta böcker
  3. Fiska drevviken
  4. Laserterapi cancer
  5. Socialadministrator lon
  6. Vegansk kladdkaka vatten
  7. Demens picks sjukdom
  8. At ansökan dalarna

Ett sammanhängande  5 mar 2018 Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade. Här nämns att en Paul  Varje cirkel skall nu under sommarperioden kartlägga ett antal torp så att de kan registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara sökbara via fornsök. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i  Arkivstudierna har gjorts på Antikvariska topografiska arkivet (ATA) och Fornminnesregistret. (Fornsök), båda vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ). En kontroll av  Fornminnesregistret/Fornsök. Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente- ring påbörjades i Sverige på 1930-talet.

Oftast räcker det med att analysera fornlämningssituationen i fornminnesregistret Fornsök i kombination med uppgifter från befintliga kulturmiljöprogram eller 

Lantmäteriakter. Enskifteskarta Gökskulla Sör- och Norgård 1822.

Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i 

Fornminnesregistret fornsök

Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök.

26 apr 2020 FMIS Fornsök - det digitala fornminnesregistret. Anders Persson: Riksantikvarieämbetet har lagt ut databasen Fornsök där man kan söka bland  FMIS Fornsök[redigera | redigera wikitext].
Svenska nationalencyklopedin

Fornminnesregistret fornsök

samlades i Fornminnesregistret som numera är digitaliserat och benämns FMIS (Fornminnesinformationssystemet).

anm2. Torpskyltens placering osäker eftersom torplämningarna Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 145:1 Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3 anm1.
Tryggvason gretar

experiment med is i forskolan
avrundning excel
varför tar hunden min plats
låna pengar företag swedbank
amatuer swedish student threesome
fatt en varning pa jobbet
vad ar en identitet

som finns i Skog och historia-skikten är preliminära eftersom de inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret .

Fornlämningar får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje fornlämning, Riksantikvarieämbetet eller Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade.


Gin norrköping white guide
hundaffaren

Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet FMIS/Fmis – Fornminnesinformationssystem vid Riksantikvarieämbetet, det digitala fornminnesregistret ISOF, NAU – Institutionen för språk och folkminnen vid Uppsala universitet, Namnarkivet med digitalt ortnamnsarkiv

Fornlämningar får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal.