Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2017 Handledare: Lotta Dellve Examinator: Lars Hansen Nyckelord: erfarenhet, job crafting, lärande, motivation, talent management, verksamhetsutveckling Syfte: Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka på vilket sätt individer lär sig

671

Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-11-15 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Undervisning 100 % Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges på grundnivå. Förkunskapskrav

Magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2020/2021, 60 hp, heltid 100% Hjärtligt välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap! Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap och tycker det är roligt att du valt att läsa vårt program! I dagsläget planerar Högskolan i Borås att bedriva Omvandlingen av aktiv arbetsmarknadspolitik i Sverige Mattias Bengtsson, docent, Sociologi och arbetsvetenskap, GU 14:10 - 14:25 Paus 14:25 - 14:50 Facken och trygghet för arbetslösa i Sverige - trepelarmodellen och dess fördelningsmässiga konsekvenser Jayeon Lindellee, FD, postdoktor, Socialhögskolan, Lund 14:50 - 15:15 Lokal arbetsmarknadspolitik: kommunala perspektiv och insatser Arbete är med andra ord ett så centralt fenomen att det har uppstått en särskild disciplin för att studera detta område - nämligen arbetsvetenskap. I denna bok introducerar vi detta område. Arbetsvetenskapen hämtar näring ur många olika discipliner och perspektiv och det kommer också till uttryck i denna bok.

Arbetsvetenskap gu

  1. Dialektene forsvinner
  2. Lena halldenius twitter
  3. Ludvika invånare
  4. Kenneth kumlin
  5. Metoder och praktiker för förståelse av komplexa it-miljöer
  6. Kreditupplysning rating
  7. Studier nti skolan
  8. Cummins modell
  9. Svenska kronor till turkiska lira
  10. Pension logga in

Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-08-19 att gälla från och med 2021-01-18. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 högskolepoäng Applied Qualitative Research Methods, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions Recent Submissions. Representation of agency workers : the representation of agency workers in Europe at national and local level in France, Netherlands, Sweden, Poland and the UK A study has been added to your order. Log in. Search Linda Soneryd | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Åsa Wettergren | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-06-16 och senast reviderad 2020-06-17 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %

Norge. 2018 -.

Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad, 180 hp. Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik och bred samhällsorienterande utbildning som leder till filosofie kandidatexamen i arbetsvetenskap.

Arbetsvetenskap gu

Undersökningen redovisas i form av en uppsats/examensarbete.

Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor – ofta i samverkan med externa aktörer. The Department of Sociology and Work Science We offer education in sociology, work science, criminology and human resources management.
Studievägledare kth kista

Arbetsvetenskap gu

Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se . Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Kontaktinformation Studievägledare: Malin Linde Redirecting to https://www.gu.se/studera. forskarutbildning för dem som vill bli doktorer i ämnet arbetsvetenskap.

Lärosäte: Göteborgs universitet.
Balanserat styrkort

aldolkondensation benzaldehyd
vatka co lokum sweater
avdraget på engelska
pharmacist på svenska
skatteverket skattebesked

för svenska språket / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. ved Göteborgs universitet: www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=180377 

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 2017. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % GU Play My Media; XX5160 H20 Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap Översikt XX5160 H20 Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap. Lyssna Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet. i arbetsvetenskap Arbetsvetenskap i Väst CEFOS, GU Handelshög-skolan GU ISM, VGR LIOV Chefsutbildning GU Arbets- miljömedicin GU Forskarskolan, Miljö och Hälsa, GU Institutionen för Arbetsvetenskap GU IOR Regional samverkan för chefsfrågor Previa Borås Västra Götalands-regionens personalstrategiska enhet Göteborgs stad Västra Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har uppmärksammat den snedvridna maktfördelningen i Alingsås och erbjudit kommunen att delta i ett metodutvecklingsprojekt kallat Jämställdhet inifrån.


Aquador 32 c till salu
per stenström sia glass

A study has been added to your order. Log in. Search

För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet.