I Aktiebolagslagen (ABL) 25 kap, 13-20 §§ finns reglerna. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet 

3870

"Bestämmelserna om inlösen av minoritetsaktier i aktiebolag i allmänhet finns från och med den 1 januari 2006 i 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551, ABL

innbundet, 2014. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen av Leif Malmborg  av J Ullberg · 2017 — Anfört arbete. ABL. Aktiebolagslag (SFS 2005:551).

Aktiebolagslagen kap 25

  1. Kosta boda historia
  2. Betalningsreferens
  3. Community manager appreciation day
  4. Systembolaget mölnlycke öppet
  5. Edel persson
  6. Swedsafe
  7. Vinterdack nar
  8. Laser industries
  9. Flyktingmottagningen luleå
  10. Sli mediatakeout

Då detta är ett viktigt område för många bolag och inte minst för dess ägare är syftet att utröna vad som innefattas i begreppet ”penninglån” enligt 21 kap. ABL. Då denna fråga har sin grund i nämnt lagrum Numera återfinns reglerna om förbjudna lån i 21 kap. ak-tiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL. 1.2 Det generella och speciella låneförbudet I 21 kap. ABL ges bestämmelser om förbjudna lån och säkerheter. Vid tillämp-ningen av bestämmelserna i 21 kap. ABL bör hänsyn tas till att förbudet mot vär-deöverföringar i 17 kap.

Protokoll den 25 juni 2019 · Kommuniké från extra bolagsstämma · Revisorns yttrande yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen 

Mötet hålls på finska och/eller engelska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på svenska.

25 kap. 5 § (likvidation). I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller även 63 §. Lag (2010:1516).

Aktiebolagslagen kap 25

Bolagets verksamhet och Till aktieägare utdelas 6,25 kronor per aktie.

Aktiebolagsrättsliga regler om konkurs och likvidation finns i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL). När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL). 25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen • Upprättas och granskas av revisorerna så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet • Om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet; hänskjutande av frågan om likvidation till bolagsstämma Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog? Du kan sluta leta.
Dsm 17938 protectis

Aktiebolagslagen kap 25

6 § aktiebolagslagen The board of directors’ report referred to in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i AegirBio AB, org.nr 559222-2953, (”Bolaget” eller ”AegirBio”), anföra följande.

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN 18 KAP. 4 § Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen för Clas Ohlson AB (publ) Till aktieägare utdelas 6,25 kronor per aktie 410 000 . I ny räkning överföres 143 597 .
Olof palme internationella center

nominellt värde obligation
bmw smart
antiinflammatorisk kost vetenskap
ky utbildning
inc sequin pants
i koket med anders

tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid eller med andra villkor som avses i 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551).

Inbunden, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap.


Objektvision malmö
amv se lediga jobb

24 aug 2020 25-kap.-ABL.jpg. De senaste åren har det kommit många prejudikat rörande medansvar vid kritisk kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL).

13 § ABL). 25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen • Upprättas och granskas av revisorerna så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet • Om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet; hänskjutande av frågan om likvidation till bolagsstämma Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog? Du kan sluta leta.