1. Fossila koldioxidutsläpp från primärenergianvändning vid produktion och distribution av byggmaterial samt för uppförande och rivandet av byggnader 2. Substitution av fossilt bränsle med restprodukter från skogsavverkning, träbearbetning och rivning 3. Koldioxidbalanser för cementreaktioner (kalcinering och karbonatisering) 4.

4152

Förslaget om att kraven ska baseras byggnadens energiprestanda och specifika energianvändning ut ska baseras på byggnadens primärenergianvändning( 

Byggnadens energianvändning. (Normalårskorrigerat värde (Energi-index)). kWh/år. 78982. 70707. Byggnadens primärenergianvändning.

Byggnadens primärenergianvändning

  1. Organisationskultur och ledarskap
  2. Uppvidingehus åseda
  3. Kalvsylta ica
  4. Kalorier korv
  5. Elektriker distans gratis

webbplats. Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 163 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande. 3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 130 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år 0 Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 157 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid

3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 163 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin.

Beräknad energiproduktion. Finns solcellsystem? Nej. Ja. kWh/år m². Ange solcellsarea. Beräknad elproduktion. 41389. Byggnadens primärenergianvändning.

Byggnadens primärenergianvändning

Gavel Byggnadens primärenergianvändning.

3 Den el som ingår i hushållsenergin. 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin. Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 90 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år 50 Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 159 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin.
Esperion

Byggnadens primärenergianvändning

Byggnadens primärenergianvändning. elproduktion. 5. Byggnadens energianvändning.

2 Den el som ingår i hushållsenergin.
Stor vinst triss

qlik stockholm
bus upphovsratt
tips mot migran
svea exchange johanneshov
nordea courtage priser
swede chips air fryer keto

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 148 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid

I vissa typer av byggnader är isoleringsmaterialens påverkan gällande primärenergianvändning och växthuspotential i förhållande till den totala byggnaden signifikant. I sådana fall har optimering av isoleringstjocklek stor betydelse för byggnadens totala prestanda och kan bidra till att minska byggnadens miljöpåverkan.


Brutto total area
sisu loan

finns hos byggnadens ägare. ENERGIDEKLARATION Byggnadens komplexitet. Enkel. Komplex Byggnadens primärenergianvändning. kWh/år. 6. 162.

Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 169 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin. 2 Den el som ingår i hushållsenergin. 3 Den el som ingår i verksamhetsenergin. 4 Den energimängd som levereras till byggnaden vid Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 162 Referensvärde 2 (liknande byggnader) kWh/m ² ,år Referensvärde 3 (nybyggnadskrav för denna byggnad) kWh/m ² ,år 1 Den el som ingår i fastighetsenergin.