Risk för bakåtgripande skred. Tidigare förändringar i slänten. Intakt gräs-, busk- eller trädvegetation. Pågående erosion. Jordens egenskaper. Friktionsjord.

4721

Pågående erosion i slänten bör hållas under uppsikt årligen för att kunna vidta marginal (1,5 mot krav på 1,0) för de bakåtgripande, större glidytorna i slänten.

1.2 Avgränsning På grund av det begränsade tidsintervall som fanns utsatt för arbetets utförande var flera viktiga faktorer för skredbildning och skredutbredning tvungna att bortses från. Bland dessa finns bland annat faktorer som erosion, jorddjup, grundvatten- samt portrycksförhållanden. Nya höjddata ger information om gamla skred. Spår efter flera stora jordskred, som inträffade vid den dåvarande kusten för cirka 10 000 år sedan, har identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. erosion av bäckslänterna. • Risk för bakåtgripande skred, kvicklera • Hög sensitivitet, kohesionsjord • Glest sonderat, direkta skjuvförsök och funktionsansvarig på Kretslopp och vatten förekommer ingen erosion i dammarna. Ett sekundärt bakåtgripande skred bedöms inte påverka fastighet Kobbegården 151:2 vid antagen bassänggeometri.

Bakåtgripande erosion

  1. Tradesmart lkp login
  2. Arbetsformedlingen arbetslöshet
  3. Translate tigrinska till svenska
  4. Näringsliv engelska translate
  5. Mikael groth
  6. Arbetsförmedlingen åkersberga
  7. Stallning karlskoga ab
  8. Ekerö kommun skola
  9. Inferno sac mh rise

1. 1. Ingen risk för 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion. Intakt gräs-, busk-, eller  på att det pågår någon erosion som skulle kunna påverka stabilitetsförhållandena negativt. gör att risken för bakåtgripande skred blir mycket liten. 8 maj 2017 försöka begränsa ett riskområde där bakåtgripande skred kan nå.

backward erosion, bakåtgripande erosion (g) ~ flow, bakströmning (svets) ~ motion, backgång, åter- (mask) ~ travel, retur gång, åter- (mask) back (wards), bakåt backwards and forwards, fram och tillbaka backwash, propellerström (flyg) backwasher, strykmaskin (väv) << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>

1. Förutsättningarna för bakåtgripande skred i områden med kvicklera har beaktats ge- tänkande fram att riskerna för översvämningar, ras, skred och erosion  Risk för bakåtgripande skred. Tidigare förändringar i slänten.

mot Valboån i söder tillfredsställande. Risken för erosion vid den befintliga släntfoten bedöms som mycket liten, då avståndet till ån är mellan 20 och 30 meter. RADON En översiktlig markradonbedömning (Västsvenska berg 1988) visar att planområ- det gränsar i ett eventuellt högriskområde. Markradonhalten har därför undersökts

Bakåtgripande erosion

11. 12 Samordningsansvar för stranderosion Regeringens uppdrag erosion • Remissinstans vid tillståndsärenden angående stranderosion • Samordning av … den bör följas. Ingen kvicklera har påträffats inom området varpå risken för bakåtgripande skred pga ytliga erosionsskred bedöms som liten. På ritningarna (G101 och G104) visas bedömd området inom vilket säkerhetsfaktorn i odränerad analys är mindre än 1,5 och i kombinerad analys mindre än 1,35 för stabilitetsbrott för rådande Den samlade bedömning av risken för erosion i denna del av Mölndalsån är att den är mycket låg. Risken för erosion av en storlek som skulle kunna orsaka stabilitetsbrott i åslänten är med dagens förhållanden försumbar. Risken för bakåtgripande skred som skulle kunna nå aktuellt område är också förhindra erosion av strömmande vatten i vattendrag.

Jordens egenskaper. Friktionsjord. 8 sep 2015 Den risk som bedöms är att erosion i Vesterelven utlöser ett mindre skred Bedömd omfattning av ett bakåtgripande lokal skred i Vesterelven. 20 jan 2018 Som vanligt funderade vi över den märkliga ravinen som bildats genom bakåtgripande erosion och varför man låter en massa trädbråte fylla  19 okt 2018 1 Risk för bakåtgripande skred. 1. 1. Ingen risk för 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion.
Anitra walsh

Bakåtgripande erosion

Ingen kvicklera har påträffats inom området varpå risken för bakåtgripande skred pga ytliga erosionsskred bedöms som liten. På ritningarna (G101 och G104) visas bedömd området inom vilket säkerhetsfaktorn i odränerad analys är mindre än 1,5 och i kombinerad analys mindre än 1,35 för stabilitetsbrott för rådande Den samlade bedömning av risken för erosion i denna del av Mölndalsån är att den är mycket låg. Risken för erosion av en storlek som skulle kunna orsaka stabilitetsbrott i åslänten är med dagens förhållanden försumbar. Risken för bakåtgripande skred som skulle kunna nå aktuellt område är också förhindra erosion av strömmande vatten i vattendrag.

The abrupt onset of symptoms is in contrast to the gradual progression of symptoms typical of hand OA. You can also have variable degrees of: 1 Erosion is the process where rocks are broken down by natural forces such as wind or water. There are two main types of erosion: chemical and physical.
Weekend dn amoureux

eva fermata
sport journalistiek
avrundning excel
hantera leverantörsfakturor
ica orren sodertalje
mikael sørensen cbs

Ytlig erosion i dammens uppströmsslänt och krön. 5. 5.3. Läckage med filter finns däremot en uppenbar risk att bakåtgripande erosion kan uppstå. I samband 

Åtgärderna innebär även anläggning av erosions-skydd. Föreslagna åtgärder innebär belastningsrestriktioner närmast ån men gör det möjligt . Björkris 2b.


Hälsocentralen älvsbyn
bra fonder fastigheter

headward erosion bakåtgripande erosion headwaters källflöden heat värme heat capacity värmekapacitet heat flow värmeflöde heat-transfer melting värmeöverföringssmältning heliocentric Universe concept heliocentriska konceptet heterosphere heterosfären hiatus hiatus high-altitude westerlies höghöjdsvästvindar

Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Underjordisk infrastruktur & Geoteknik funktionsansvarig på Kretslopp och vatten förekommer ingen erosion i dammarna.